Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Wysyłka

Wysyłka w 24h.Newsletter

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 05.01.2016Touchefemme.pl to sklep internetowy sprzedający odzież damską, dostępny w domenie Touchefemme.pl, prowadzony przez firmę Filla Jakub Filla. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Osiedlowej 32/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 948-209-97-91, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@touchefemme.pl.  


1. Touchefemme.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie touchefemme.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Touchefemme.pl  poprzez dokonanie rejestracji i utworzenie konta klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Touchefemme.pl (zwane dalej: „Konto”) . Usługi świadczone w ramach Konta na Touchefemme.pl mają charakter bezterminowy. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zawartej z Filla Jakub Filla dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie ma zastosowania wyłącznie w sytuacji gdy Filla Jakub Filla znajduje się w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania utworzenia konta - rejestracji użytkownika w Touchefemme.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Filla Jakub Filla, której przedmiotem są usługi świadczone przez Filla Jakub Filla, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz osoby prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Touchefemme.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Touchefemme.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu
jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Touchefemme.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Touchefemme.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT w wypadku firm lub osób prywatnych. Firma na mocy zwolnienia ustawowego z posiadania kasy fiskalnej przy realizowanej sprzedaży nie wystawia paragonów fiskalnych klientom detalicznym dokonującym zakupu w naszym internetowym sklepie. Do zrelizowania reklamacji ewentualnego zwrotu od klientów detalicznych nie jest wymagane przedstawienie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

7. Zamówiony produkt/prodykty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczty Polskiej. Klient ponosi następujące koszty dostawy:

  • Koszt wysyłki do 30kg na terenie Polski przy zapłacie z góry - 15zł brutto (z Vat)
  • Koszt wysyłki do 30kg na terenie Polski przy pobraniu - 20zł brutto (z Vat)

Śledzenia przesyłki można dokonać na stronie operatora pocztowego (wpisując otrzymany numer nadania):
http://sledzenie.poczta-polska.pl

Proszę pamiętać, że operator Poczta Polska uruchamia dany numer śledzenia dopiero po około 8 godzinach od nadania przez nas przesyłki, może zdarzyć się tak, że przesyłka jest przez nas nadana a nie można jej śledzić do czasu wprowadzenia zmian przez Pocztę Polską.

W wyjątkowych okolicznościach trackingu przesyłek prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem
Pocztą Polską: (+48) 43 842 06 00

Koszty wysyłki poza granice Polski są ustalane indywidualnie z klientem, przed złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczom sklep Touchefemme.pl prosi o kontakt z naszym biurem pod adresem sklep@touchefemme.pl w celu ustalenia kosztów wysyłki towarów za granicę.

Zamówienia zagraniczne, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Touchefemme.pl bez uprzedniego kontaktu w celu dokonania kalkulacji przesyłki nie będą realizowane przez firmę Filla Jakub Filla.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Filla Jakub Filla, która dotyczy zakupu danego produktu/produktów w Touchefemme.pl ma terminowy charakter - zostaje zawarta na okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Touchefemme.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9.W wyjątkowej stytuacji, kiedy wystąpią różnice w czasie realizacji, dostawy poszczególnych produktów czy też ich pakowania, które składają się na jedno zamówienie złożne za pośrednictwem sklepu internetowego Touchefemme.pl w firmie Filla Jakub Filla, klient może dokonać podzielenia zamowienia na mniejsze przesyłki kierując stosowną informację na adres: sklep@touchefemme.pl. W przesłanej informacji powinien zostać zawarty numer zamówienia, nazwa i adres zamawiającego, wyszczególnione produkty ustystematyzowane do paczek. W

następującym formacie:
paczka 1 - produkty ......
paczka 2 - produkty ,.....

Klient Może nadać priorytet wybranej paczce poprzez dopisanie (priorytet) przy numerze paczki w następującym formacie: paczka 1 (priorytet).

W wypadku podzielenia paczek, całkowity koszt dostawy podany Klientowi podczas procesu składania zamówienia w sklepie internetowym Touchefemme.pl nie ulega zmianie, a jedynie zostaje podzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W wypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do reklamowanej lub niedostarczonej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Touchefemme.pl produkt/produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi Poczty Polskiej przy odbiorze produktu. Touchefemme.pl w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A (NIP 6342661860, REGON 24077025). z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000029679. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Zamówienie realizowane jest w terminie 24 godzin od zaksięgowanej wpłaty na konto przy wyborze płatności online oraz przy wyborze płatności za pobraniem w dni robocze.

Zamówienie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego zaczyna być realizowane w następnym dniu roboczym.

Za realizację zamówienia przyjmujemy stosowne jego przeprocesowanie skutkujące przekazaniem paczki kurierowi. Całkowity czas doręczenia będzie składał się z czasu realizacji zamówienia i czasu przesyłki potrzebnego na jej doręczenie.

W wypadku wystąpienie opóźnienia w realizacji wysyłki Touchefemme.pl, Filla Jakub Filla, poinformuje Klienta w terminie do 48 godzin o tym fakcie i ustali dalszą procedurę działania, klient ma prawo do anulowania zamówienia w także w takim przypadku.

Firma nie procesuje zamówień w święta i dni niepracujące.

11. Czas dostawy produktów nie jest dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki, zawsze czas skompletowania powiększony o czas dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy Poczta Polska. Przesyłka, nie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do firmy Filla Jakub Filla, a zamówienie zostanie skorygowane.

12. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep internetowy Touchefemme.pl posiadają gwarancję producenta, sprzedawcy, lub importera która obowiązuje na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji to 24 miesiące liczony od daty dostawy towaru.


13. Filla Jakub Filla odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  
zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na sklep@touchefemme.pl, lub w formie pisemnej na adres Filla Jakub Filla, Osiedlowa 32/30, 26-600 Radom, na koszt Filla Jakub Filla, po nadaniu numeru identyfikacyjnego Filla Jakub Filla, poinformuje w jaki sposób najleży wysłać produkt.

15. Klient ma prawo żądać odstąpienie od umowy czy też obniżenia ceny produktu, chyba że Filla Jakub Filla   niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Filla Jakub Filla. albo Filla Jakub Filla nie wymieniła produktu  na wolny od wad czy też tej wady nie usunęła.

16. Filla Jakub Filla reklamację z tytułu rękojmi rozpoznaje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Filla Jakub Filla nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, kiedy realizacja żądań Klienta będzie wiązała się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Filla Jakub Filla W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta będzie stanowić deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  liczonych od daty otrzymania zamówionego produktu/produktów, ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Touchefemme.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Touchefemme.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Dane osobowe podane przez Klientów zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu firma Filla Jakub Filla.

20. Filla Jakub Filla w dowolnym momencie może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Touchefemme.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Filla Jakub Filla, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Touchefemme.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wszystkie rozpoczęte zamówienia przed wejściem w życie zmian będą prowadzone na warunkach dotyczasowych,

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Touchefemme.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z automatycznym rozwiązaniem umowy z Filla Jakub Filla.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Filla Jakub Filla w ramach Touchefemme.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient, który jest konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Więcej infoji o tym sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Filla Jakub Filla oraz sklep internetowy odzieżowy Touchefemme.pl szczególną wagę przykładają do ochrony prywatności Klientów. Filla Jakub Filla oraz internetowy odzieżowy Touchefemme.pl z wyłącznie należytą starannością dobierają oraz stosują wyłącznie odpowiednie środki techniczne czy też organizacyjne zapewniające całkowitą ochronę danych osobowych.

Dane są dodtakowo zabezpieczone przed ich dostepem osób nieupoważnionych, trzecich jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Filla Jakub Filla stale kontroluje proces przetwarzania danych jak również ogranicza dostęp do danych w stopniu najwyższym poprzez udzielanie stosownych uprawnień.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Touchefemme.pl jest Filla Jakub Filla.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda Klientów oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Filla Jakub Filla , sklep Touchefemme.pl w celu zawierania, procesowania oraz rozliczenia umów sprzedaży w ramach Touchefemme.pl i celach archiwizacyjnych.

5. Dobrowolne jest podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta. Podanie danych w celu procesowania, realizacji zamówienia jest wymagalne.

6. Klienci mogą przeglądać sklep interentowy Touchefemme.pl jak również  zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji czy też podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w procesie rejestracji wykorzystywane są do celów księgowych, kontaktu z klientem, obsługi konta w Touchefemme.pl a także do innych czynności, które są związane z zawarciem czy też wykonywaniem umów sprzedazy. Powyższe dane mogą zostać użyte do weryfikacji czy osoba dokonująca rejestracji spełnia wymagane przez prawo oraz Regulamin przepisy.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie mogą być przekazane podmiotom trzecim.

9. W przypadku uzyskania przez Filla Jakub Filla - Touchefemme.pl informacji o niezgodnym z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami firma Filla Jakub Filla, może przetważać dane Klienta w celu określenia jesgo odpowiedzialności pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych ich treści oraz faktu uzyskania.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Touchefemme.pl, są przekazywane spółce Dotpay S.A (NIP 6342661860, REGON 24077025). z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000029679. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje:

  • w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w Touchefemme.pl produkty,
  • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Touchefemme.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    11. Filla Jakub Filla, sklep internetowy Touchefemme.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Wszyscy Klienci mają prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Filla Jakub Filla, sklep Touchefemme.pl mają zamiar je przetwarzać w celach marketingowych.

12. Filla Jakub Filla, sklep Touchefemme.pl zapewnie klientom możliwość przeglądania, korekty, zmiany, danych osobowych, jak również możlwość ich usunięcia w związku z odstąpieniem od umowy.
Filla Jakub filla, może odmówić usunięcia danych Klienta w przypadkach, które regulują obowiązuyjące przepisy, przede wszystkim:

 

  • gdy klient nie uregulował wszystkich należności wobec Filla Jakub Filla. sklepu Touchefemme.pl
  • gdy klient poprzez zachowanie w sklepie Touchefemme.pl naruszył obowiązujące przepisy prawa, Regulamin sklepu i  zostało to utrwalone dla celów dowodowych przez firmę Filla Jakub Filla w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności oraz odpowiedzialności Klienta.


13. Filla Jakub Filla zbierane adresy IP podczas połączeń internetowych wykorzystuje do celów technicznych związanych z administracją serwerami, służą także do zbiegania danych ogólnych.

14. Filla Jakub Filla stosuje pliki "cookies". Wszelkie informacje przekazywane dzięki plikom "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów oraz także służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu Touchefemme.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" znacząco utrudni korzystanie z Touchefemme.pl.Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w sekcji cookies, polityki prywatności.ZAŁĄCZNIK nr 2

 


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możecie Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to Państwo zrobicie, firma Filla Jakub Filla zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, prosimy o informację drogą mailową: sklep@touchefemme.pl. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Wzrór odstapienie od umowy znajduje się poniżej:

Przesyłkę należy nadać na:
Filla Jakub Filla,
ul. Osiedlowa 32/30
26-600 Radom

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za Państwa zgodą.

2. w której cena Towaru zależy od wahań na finansowych rynkach.

3. gdy rzecz sprzedawana była prefabrykowana, wyprodukowana na indywidualne zamówienie.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Filla Jakub Filla
ul. Osiedlowa 32/30
26-600 Radom
sklep@touchefemme.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

........................................................................................,

numer

oferty.......................................................................................

.....
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru

...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Regulamin zakupów obowiązujący do dnia 25.12.2014.

 

Cechy produktu oraz właściwości są podane w opisie oferty produktu.
Po złożeniu zamówienia kupujący powinien podać formę płatności za produkt w wybranej wersji kolorystycznej, dotpay - przelewy internetowe, paypal
Ważne jest prawidłowe podanie danych kontaktowych, ponieważ przyśpieszy to znacząco dostawę towarów.
Dostawa
1.1. Dostawa towarów obejmuję większość państw świata w tym Polskę. Aby zamówić dany towar do innego kraju zapraszamy na stronę touchefemme.com oraz wybranie kraju docelowego np. Anglii. Jeżeli na stronie nie znajdziecie Państwo informacji o kosztach wysyłki do danego kraju, należy upewnić się odnośnie takich kosztów w naszym biurze klienta wysyłając mail.
1.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez kuriera Poczta Polska. W przypadku zamówienia większej ilości produktów użytkownik powinien skontaktować się z nami w celu kalkulacji ceny dostawy.
1.3. Termin dostawy wynosi do 10 roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia Użytkownika. Zamówienia realizowane są w ciągu 24h, w wypadku gdy danego modelu zabraknie na magazynie, firma poinformuje Państwa o tym fakcie i termin realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych. Choć do sytuacji takich dochodzi sporadycznie, ponieważ firma Touche Femme dba o uzupełnianie stanów magazynowych.
 1.4 Zamówienie klienta może być bez jego inicjatywy i wiedzy podzielone na kilka przesyłek. W takim wypadku każda z przesyłek posiada odrębny numer nadania a czas doręczenia pomimo wysyłki w tym samym czasie może być różny.
 1.5 Użytkownik w momencie nadania przesyłki otrzymuje stosowną informację e-mail bądź sms.
 1.6 Numery nadania przesyłek przekazywane są w celach informacyjnch. Nasza firma nie gwarantuje ich prawidłowego przetwarzania w różnych krajach.Nie ma to wpływu na dostarczenie towaru.

 1.7 W przypadku braku doręczenia wysyłki w ciągu 60 dni zwykłych od momentu nadania paczki , paczka zostaje uzanana za zaginioną i Użytkownikowi przysługuję pełen zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu należy skontaktować się z obsługą touchefemme.pl i poinformować o zaistniałej sytuacji. Użytkownik jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego na który zwrot ma nastąpić, inne formy jak przekaz pocztowy nie są akceptowalne. W ciągu maksymalnie dwóch tygodni od ważnego zgłoszenia zaginiecia następuje zwrot pełnej wpłaty na konto bankowe Użytkownika. W sytuacji otrzymania paczki przez Użytkownika, mimo otrzymania zwrotu, na Użytkowniku leży bezwzględna odpowiedzialność poinformowania o ww. fakcie touchefemme.pl
1.8 Kupujący nie może odebrać towaru osobiście.
1.9   Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie podstawą reklamacji jest sporządzony z kurierem protokół szkody. Bez sporządzenia protokołu reklamacja nie zostanie uwzględniona.W celu reklamacji zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z sprzedającym . Czas trwania procedury reklamacyjnej wynosi 30 dni.
Zwrot towaru .
 2.1   Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od daty doręczenia towaru. Firma zwróci pieniądze na rachunek bankowy Kupującego. Warunkiem odstąpienia jest zwrot towaru nie noszącego żadnych znamion użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwrot pieniędzy, przy zwrocie przelewem , nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia zwracanego towaru do firmy. Odstępując od umowy sprzedaży koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 
 2.2   Kupujący akceptuje że towar jest wysyłany do niego bezpośrednio z magazynu w Polsce.
 2.3   Zakup w sklepie  i zapłata za towar oznacza akceptacje regulaminu.Podmiotem odpowiedzialnym za sklep touchefemme.pl jest firma:
Filla
ul. Osiedlowa 32/30
26-600 Radom
NIP: 948-209-97-91