Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Wysyłka

Wysyłka w 24h.Newsletter

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Filla Jakub Filla oraz sklep internetowy odzieżowy Touchefemme.pl szczególną wagę przykładają do ochrony prywatności Klientów. Filla Jakub Filla oraz internetowy odzieżowy Touchefemme.pl z wyłącznie należytą starannością dobierają oraz stosują wyłącznie odpowiednie środki techniczne czy też organizacyjne zapewniające całkowitą ochronę danych osobowych.

Dane są dodtakowo zabezpieczone przed ich dostepem osób nieupoważnionych, trzecich jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Filla Jakub Filla stale kontroluje proces przetwarzania danych jak również ogranicza dostęp do danych w stopniu najwyższym poprzez udzielanie stosownych uprawnień.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Touchefemme.pl jest Filla Jakub Filla.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda Klientów oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Filla Jakub Filla , sklep Touchefemme.pl w celu zawierania, procesowania oraz rozliczenia umów sprzedaży w ramach Touchefemme.pl i celach archiwizacyjnych.

5. Dobrowolne jest podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta. Podanie danych w celu procesowania, realizacji zamówienia jest wymagalne.

6. Klienci mogą przeglądać sklep interentowy Touchefemme.pl jak również  zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji czy też podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w procesie rejestracji wykorzystywane są do celów księgowych, kontaktu z klientem, obsługi konta w Touchefemme.pl a także do innych czynności, które są związane z zawarciem czy też wykonywaniem umów sprzedazy. Powyższe dane mogą zostać użyte do weryfikacji czy osoba dokonująca rejestracji spełnia wymagane przez prawo oraz Regulamin przepisy.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie mogą być przekazane podmiotom trzecim.

9. W przypadku uzyskania przez Filla Jakub Filla - Touchefemme.pl informacji o niezgodnym z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami firma Filla Jakub Filla, może przetważać dane Klienta w celu określenia jesgo odpowiedzialności pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych ich treści oraz faktu uzyskania.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Touchefemme.pl, są przekazywane spółce Dotpay S.A (NIP 6342661860, REGON 24077025). z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000029679. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje:

  • w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w Touchefemme.pl produkty,
  • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Touchefemme.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    11. Filla Jakub Filla, sklep internetowy Touchefemme.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Wszyscy Klienci mają prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Filla Jakub Filla, sklep Touchefemme.pl mają zamiar je przetwarzać w celach marketingowych.

12. Filla Jakub Filla, sklep Touchefemme.pl zapewnie klientom możliwość przeglądania, korekty, zmiany, danych osobowych, jak również możlwość ich usunięcia w związku z odstąpieniem od umowy.
Filla Jakub filla, może odmówić usunięcia danych Klienta w przypadkach, które regulują obowiązuyjące przepisy, przede wszystkim:

 

  • gdy klient nie uregulował wszystkich należności wobec Filla Jakub Filla. sklepu Touchefemme.pl
  • gdy klient poprzez zachowanie w sklepie Touchefemme.pl naruszył obowiązujące przepisy prawa, Regulamin sklepu i  zostało to utrwalone dla celów dowodowych przez firmę Filla Jakub Filla w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności oraz odpowiedzialności Klienta.

13. Filla Jakub Filla zbierane adresy IP podczas połączeń internetowych wykorzystuje do celów technicznych związanych z administracją serwerami, służą także do zbiegania danych ogólnych.

14. Filla Jakub Filla stosuje pliki "cookies". Wszelkie informacje przekazywane dzięki plikom "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów oraz także służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu Touchefemme.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" znacząco utrudni korzystanie z Touchefemme.pl.Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w sekcji cookies, polityki prywatności.

Cookies

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
TOUCHE femma przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę, np.: zachowanie zawartości koszyka.
 
Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania ze sklepu internetowego. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.